آیین نامه ثبت نام

 

بسمه تعالی

ثبت نام سال تحصیلی 99-98 آغاز شد.  

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه (هوشمند ) ابوعلی سینا

   با کسب افتخار مدرسه هوشمند و رتبه یک آموزشی

این واحد آموزشی درکلیه مقاطع پیش دبستان ، دبستان ، دوره اول متوسطه ، دوره دوم متوسطه در بیست و هشتمین سال فعالیت خود ، تعداد محدودی دانش آموز ممتاز را از طریق مصاحبه و آزمون ورودی پذیرا می باشد.

شرایط و مدارک لازم :

مقطع شرایط پذیرش

مدارک موردنیاز

استعدادیابی
دبستان گزارش عملکرد تحصیلی خیلی خوب

کپی کارنامه نوبت اول

کپی شناسنامه

شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده با پوشش کامل مقنعه
ریاضی ادبیات - علوم
 
 
 

خانه بازی از سن 6 ماهگی تا 2.5 سالگی کارگاههای مادر و کودک  برگزارمی نماید و از سن 2.5 سالگی پذیرای شکوفه های زندگی شما می باشد.

زمان مصاحبه و استعدادیابی مقطع دبستان توسط مسئول ثبت نام اعلام خواهد شد.

    پوشیدن اونیفورم مدرسه در کلیه مراحل ثبت نام الزامی می باشد.

  تلفن های تماس :

پیش دبستان،  دبستان و دوره متوسطه اول :   44220375 44201969

                  پست الکترونیکی :  Abouali@aboualisinasch.ir

مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند ابوعلی سیناورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام