بازی های هدفمند
     
بازی های هدفمند کلاس های پیش دبستانی و اول ابتدایی
 
با حضور متخصصین بازی و مشاورین
تاریخ:    ۹۶/۰۹/۰۱
بازی اول:    توپ و فوت
بازی دوم:    ضربه های بسکتبالی
بازی سوم:    ضربه های دیواری
بازی چهارم:   پای ثابت - پای چرخان
بازی پنجم:     پای ثابت - پای ضربه
اهداف:
تقویت مهارت های تعادلی - تقویت عضلات صورت - تقویت مهارت های حرکتی - تقویت تمرکز - هماهنگی چشم و دست - تقویت تفکر ریاضی - تقویت مهارت کلامی - ایجاد فضای شاد و پرنشاط
برای کسب اطلاع از چگونگی بازی ها می توانید با هماهنگی با معاونت بخش مشاوره ی مدرسه، روزهای چهارشنبه با واحد مشاوره به صورت حضوری ارتباط داشته باشید.