تکالیف پایه ششم: روز یکشنبه  97/04/24
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه ششم: روز دوشنبه 97/04/25
 
ریاضی :
کلیه کلاس های ششم :با عدد اسم خود چند ضرب بنویسید. 2- مشخص کنید عدد اسم شما بر چه اعدادی بخش پذیر است؟
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه ششم : روز سه شنبه  97/04/26
 
 
 
ریاضی : کلاس 6/2 تمرین دو و سه و چهار جزوه حل شود. 
علوم: تکالیف مربوط به مرور سال گذشته حل شود
علوم لذیذ: وسایل مربوط به فعالیت جلسه آینده آورده شود. نوار تفلون یا کاموا، گیره کاغذ یا گیره چوبی، چسب نواری، قیچی
 
 
     
 
     
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز یکشنبه 97/04/24
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز دو شنبه 97/04/25
 
 ریاضی : مرور مباحث ضرب و تقسیم در تمامی کلاس ها در قالب بازی با اعداد
 
سفره آرایی: دانش اموزان با وسایلی که از قبل تهیه کرده بودند ،تزیین خرما برای مراسم مختلف را آموزش دیدند.
 
     
 
     
گزارش فعالیت های  پایه ششم روز سه شنبه 97/04/26
 
سفره  آرایی: کلاس 6/1 مانند دو کلاس دیگر امروز تزیین خرما برای مجالس مانند سفره افطار را فرا گرفتند.
ریاضی : الگویابی در کلاس های 6/2 و 6/3 مرور شد و روش به دست آوردن الگو توضیح داده شد.