تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه 97/04/24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم: روز دوشنبه 97/04/25
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه پنجم : روز سه شنبه 97/04/26
 
ریاضی : حل تمرینات 4 و 5 و 6  جزوه تابستانی ریاضی
علوم : کمی آبلیمو.کمی شکر.3 عدد لیوان یکبار مصرف.قاشق برای هم زدن. آب خنک، پرسش از مباحث تدریس شده
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز یکشنبه 97/04/24
 
 
ریاضی: آشنایی با دانش آموزان - مرور مباحث ریاضی سالهای قبل به صورت کلی و بررسی سطح یادگیری دانش آموزان - مرور الگوها و تدریس انواع الگوهای عددی .
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز دوشنبه 97/04/25
 
ادبیات: آشنایی با دانش آموزان و توضیح قوانین کلاس - بررسی کلی بر سطح نوشتار دانش آموزان ( جمله بندی و ارتباط دادن سه کلمه در انشا نویسی)
 
کودک توانگر :  جلسه نخست آشنایی ، جلسه دوم انتخاب هدف و حل کاربرگ 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه پنجم :روز سه شنبه 97/04/26
 
ریاضی: حل تمرینات الگو - تدریس کشف الگوی مناسب برای حل الگو - حل الگو به کمک جدول الگویابی
علوم : معارفه ، مروری بر مباحث سال گذشته، آموزش ویژگی های یک پرسش علمی مناسب،ویژگی های یک فرضیه، طراحی پرسش و فرضیه پژوهشی