تکالیف پایه چهارم روز یکشنبه 97/04/24
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز دوشنبه 97/04/25
 
 
افارسی: یک انشا درباره ی تابستان بنویسید.
قرآن : تمرین روخوانی سوره ی حشر
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز سه شنبه 97/04/26
 
ریاضی:از جزوه قسمت ریاضی صفحه ی 1و2 کل صفحه و صفحه ی 3 فقط سوال 5 حل شود
 
فارسی : تکلیف شماره 1 تابستانه حل شود. ( ص 1 و 2 و 3 و 4 )
 
 سخنی با اولیا و دانش آموزان کلاس 4/3 : با توجه به این که تابستانه ها امروز به دست دانش آموزان رسیده است و طبق برنامه ی کلاسی هفتگی ، دانش آموزان 4/3 ، سه شنبه ها زنگ ادبیات ندارند، هنوز داستان شماره 1 در این کلاس تدریس نگردیده است. برای هماهنگی با دیگر کلاس ها، خواهشمندم دانش آموزان ، داستان شماره 1 تابستانه را مطالعه و در حد توان تکلیف شماره 1 ( ص 1 و 2 و 3 و 4 ) تابستانه را حل بفرمایند، تا در جلسه ی آینده به صورت مفصل و جزء به جزء این داستان تدریس و تکلیفش بررسی و چک گردد. با سپاس از همکاری شما ، داکری ( معلم ادبیات )
علوم لذیذ: مقوای A4 آورده شود
علوم : 3 عدد میوه (به دلخواه) به صورت خرد شده در ظرف.چنگال- پرسش از مباحث تدریس شده
 
     
 
     
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز یکشنبه 97/04/24
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز دوشنبه 97/04/25
 
فارسی : معارفه و صحبت درباره ی قوانین کلاس
قرآن :  معارفه و تمرین روان خوانی و آموزش بعضی قواعد
علوم: معارفه و توضیح مختصری از فعالیت های  کلاس های تابستان  و مروری بر مباحث سال گذشته و تدریس ویژگی یک سوال خوب پژوهشی
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز سه شنبه 97/04/26
 
ریاضی:تکمیل  تدریس مبحث عدد مخلوط و حل تمرین گروهی
 
 فارسی : روان خوانی و لحن خوانی داستان شماره 1 تابستانه، خلاصه گویی و نتیجه گیری و صحبت درباره ی به کارگیری نکات اخلاقی داستان در زندگی خود.