تکالیف زبان انگلیسی پایه چهارم
 
تکالیف زبان خانم اصلاحی:
تکالیف زبان خانم ملکی:
تکالیف زبان خانم لعل پور:
تکالیف زبان خانم جهان پناه:
تکالیف زبان خانم توفیقی:
تکالیف زبان خانم نعمتی:
تکالیف زبان خانم راد:
تکالیف زبان خانم خادم:
تکالیف زبان خانم بناری:
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز شنبه
 
97/06/31
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز یکشنبه 
 
 
97/07/01
 
پژوهش: تکلیف ندارد.
قرآن :   حل تمرین درس اول و حفظ لغات درس اول و روخوانی صفحه ی 8. تکالیف ذکر شده شامل کلاس 4/3 نمی باشد.
ریاضی:تکلیف ندارند.
 فارسی : رونویسی از برگه ی آزمون تابستان ( سوال و جواب، با خودکار ، در دفتر فارسی ، خوش خط و تحریری ) * لطفا برگه ها توسط اولیا امضا و آورده شود.
* سه شنبه تابستانه آورده شود.
 والدین گرامی لطفا درباره ی کلاس فارسی به نکات زیر توجه فرمایید :
 *لطفا کتاب فارسی بدن اضافه کردن برگه سیمی گردد؛ ولی کتاب نگارش به دلیل منگنه داشتن احتیاجی به سیمی کردن ندارد فقط نیاز به جلد دارد.
 * لطفا کتاب های فارسی و نگارش به هیچ وجه با هم سیمی نشوند چون کتاب نگارش اغلب  در کلاس حل و چک و نگه داری می کردد.
علوم : لطفا کتاب های علوم بعد از جلد شدن و قرار دادن برچسب اسم ، با گذاشتن برگه خط دار در صفحات  مشخص شده سیمی شده و تا روز شنبه  7 مهر آماده گردد.  
برای دو جلسه آینده یک عدد دستگاه حباب ساز(با قابلیت فوت کردن توسط دانش آموز) آورده شود.چنانچه شرایط برای تهیه میسر نبود در یک بطری توسط خودتان تهیه و آورده شود.          
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز دوشنبه 
 
 
97/07/02
ریاضی:کلیه ی کلاس ها در دفتر تکلیف دارند.
به موارد زیر لطفا توجه فرمایید.
 
کتاب ریاضی بدون اضافه کردن برگه سیمی شود و برچسب شامل نام و نام خانوادگی و شماره کلاس نوشته شود. 
لطفا در روز شنبه مورخه 7/7 کلیه ی دانش آموزان موارد زیر را به همراه داشته باشند. 
اسکناس:
(این اسکناس ها را می توانید از مغازه لوازم التحریری تهیه کنید از هر کدام از موارد زیر  5 عدد همراه دانش آموز باشد کافی است .
اسکناس ده هزار ریالی - اسکناس صدهزار ریالی -اسکناس پنجاه هزار ریالی - اسکناس بیست هزار ریالی -چک پول پانصد هزار ریالی 
دو عدد پوشه  که روی هر دو بر چسب زده شده است  شامل نام ونام خانوادگی به همراه بیاورند
برای یکی از پوشه ها عنوان ازشیابی مداد کاغذی و روی پوشه ی دیگر عنوان وسایل ریاضی نوشته شود. 
در ضمن لطف کنید تمامی ابزارهای مخصوص ریاضی را که در کانال اعلام شده است داخل پوشه قرار دهید که کاغذ رنگی هم شامل این موارد می باشد. 
هر دو پوشه  داخل مدرسه نگهداری می شود. با سپاس فراوان 
علوم : مایع حباب ساز آورده شود.(در صورتی که میسر نبود در منزل طبق دستور کتاب درسی با افزودن کمی شکر ساخته شود.)کتاب ها تا روز شنبه طبق موارد ذکر شده آماده شود.با تشکر فراوان
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز سه شنبه 
 
 
97/07/03
 
 
 
 
 
     
 
     
تکالیف پایه چهارم روز چهارشنبه 
 
97/07/04
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش زبان انگلیسی پایه چهارم
 
گزارش زبان خانم اصلاحی:
گزارش زبان خانم لعل پور:
گزارش زبان خانم جهان پناه:
گزارش زبان خانم توفیقی:
گزارش زبان خانم نعمتی:
گزارش زبان خانم ملکی:
گزارش زبان خانم راد:
گزارش زبان خانم خادم:
گزارش زبان خانم بناری:
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز شنبه 
 
97/06/31
 
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز یکشنبه 
 
97/07/01
گزارش پژوهش پایه چهارم:آشنایی با روش تدریس،قوانین کلاس و سرفصل های درس پژوهش
 
قرآن : تدریس درس اول قرآن
ریاضی: در همه ی کلاس ها معارفه و وضع قوانین توسط دانش آموزان انجام شد.
درکلاس 4/1 مرور مطالب تابستان انجام شد. (چون 90 دقیقه کلاس داشتند. )
گزارش اجتماعی چهارم :  قوانین کلاسی و روش تدریس بیان شد.معارفه انجام شد.
علوم : آشنایی با قوانین کلاس و نکات مورد توجه در باره ی درس و کتاب علوم همچنین در کلاس 4/2 فصل اول قسمت مراحل انجام تحقیق علمی (مرور تابستان) تدریس شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز دوشنبه 
 
97/07/02
اجتماعی : درکلاس 4/3 ویدیوهای آموزشی و انگیزشی هرسه موضوع درس مطالعات اجتماعی(جغرافیا،اجتماعی،تاریخ)  نمایش داده شد و بعدازبحث و گفت وگوی کلاسی  ،سنجش آغازین انجام شد.
ریاضی:تدریس جدول ارزش مکانی اعداد 6 رقمی (در کلاس های 4/1و4/3 نکات تکمیلی مانده است )
علوم: تدریس درس اول(مراحل انجام تحیق علمی) و دوره تابستان
 
 
 
 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز سه شنبه 
 
 
97/07/03
 
 

 
 
     
 
     
گزارش فعالیت های پایه چهارم : روز چهارشنبه 
 
97/07/04